Fotografen Jonna – Auktoriserad Bildleverantör

Vad är en auktoriserad bildleverantör?

Det är en fotograf, som genom Svenska Fotografers Förbund, blivit godkänd på ett praktiskt och teoretiskt prov som visar att hon/han kan leverera digitala bilder som är optimerade för det media de skall publiceras i.
Att en fotograf är auktoriserad bildleverantör visas genom att hon/han får använda den särskilda auktorisationssymbolen.

Vad skall man kunna för att klara provet?

* Färgkalibrering av bildskärmar och skrivare
* Inskanning av dia och negativa filmmaterial
* Digital fotografering på professionell nivå
* Råfilskonvertering
* Korrigering av bildfiler
* Digital leverans för tryck och web i RGB
* Digital leverans av färdiga tryckoriginal i CMYK
* Digital arkivering

sff_asymbol_m-text

Comments are closed.