Priser

Grundarvode:
Fotografering, urval och bildbehandling 3 000 kr/tim
I priset ingår rätten att använda bilderna inom överenskomna användningsområden
under ett år.

Timpris för assistentmedverkan 625 kr/tim

Minsta debitering 2 timmar
Kväll och helgtillägg 25 % på timpriset
Bildbehandling (ej retusch) 3 – 4 bilder/timme

25 % moms tillkommer på ovan priser

Övriga uppdrag – Kontakta mig för offert
Priser enligt Svenska Fotografer Förbunds rekommendationer.

Comments are closed.